Uddannelsen

 

Hvornår trådte den nuværende læreruddannelse i kraft?
Den nuværende læreruddannelse trådte i kraft i sommeren 2013.

Hvorfor blev der lavet der om på læreruddannelsen?
Overordnet set handler det om at styrke fagligheden og målrette uddannelsen til professionen, så den i endnu højere grad matcher folkeskolens behov. Som studerende bliver du med uddannelsen klædt endnu bedre på til den konkrete virkelighed, du kommer til at møde som lærer, og du får mulighed for selv at tone din uddannelse.

Hvad er ændret i forhold til den gamle læreruddannelse?
Den nye læreruddannelse:

  • har fokus på den studerendes kompetencer; hvad skal man kunne som lærer (kompetencemål)
  • giver typisk undervisningskompetence 3 undervisningsfag i folkeskolen (tidligere kom mange ud med 2 fag)
  • styrker og samler fællesfagene i fagområdet: Lærerens grundfaglighed
  • er opdelt i moduler á 10 ECTS
  • giver større valgfrihed og mulighed for toning
  • gør det lettere at læse et semester i udlandet

Den nye læreruddannelse er fortsat af 4 års varighed (240 ECTS).

Hvordan er studiemiljøet på læreruddannelsen?
Læreruddannelsen er generelt en levende uddannelse med et aktivt miljø. Hvis du vil vide mere om mulighederne på det enkelte uddannelsessted, kan du finde en oversigt over deres hjemmesider her.

Udover at læse på hjemmesiden kan det være en god ide at besøge det uddannelsessted, du har i tankerne. Sæt dig i kantinen, og fornem stemning på stedet. Spørg evt. om du må gå med til en forelæsning eller en undervisningstime. Den slags feltarbejde kan hjælpe dig med at finde det helt rigtige uddannelsessted.