Hvordan foregår samtalen?

Optagelsessamtalerne foregår fysisk på de forskellige udbudssteder. I enkelte tilfælde kan de foregå online (fx hvis ansøger befinder sig i udlandet).

Når du møder op, vil du møde guider, typisk lærerstuderende, der byder velkommen og sørger for, at du får de materialer, du skal bruge til forberedelse af samtalen. Der er tale om to stationer med hver sit interview. Du har ved hver station 15 minutters forberedelsestid.

Selve samtalen tager udgangspunkt i en tekst med tilhørende spørgsmål.

Ved station 1 er teksten en case, som beskriver en praksissituation i en dansk skole. Der vil desuden være nogle spørgsmål i forbindelse med teksten, som skal besvares under samtalen.

Ved station 2 er teksten en artikel, der omhandler relevante pædagogiske emner og spørgsmål. Også til denne tekst vil der være nogle spørgsmål, der skal besvares.

Hver station varer 15 minutter. Intervieweren styrer samtalen og vil under samtalen stille uddybende spørgsmål til den konkrete tekst.

Se mere om samtalens indhold

Du vil få elektronisk besked om dit resultat inden for 24 timer.

Første station har fokus på din personlige motivation i forhold til læreruddannelsen og lærerarbejdet. Udgangspunktet er en case med dilemmaer, som er en del af en lærers arbejde. Du skal gøre rede for casens problemstillinger og diskutere dem med en interviewer.

Her er særligt fokus på din motivation, din samarbejdsevne og personlig integritet samt evne til at belyse en problemstilling fra flere sider.

Se her, hvordan en case til station 1 kan se ud

Anden station har fokus på din evne til at læse tekster, der behandler aspekter fra skolen.

Du skal demonstrere, at du kan finde frem til centrale pointer i en udleveret tekst. I denne del er der særligt fokus på din evne til at forstå og håndtere tekster, evne til at overskue problemstillinger og kommunikere relevant og præcist.

Se her, hvordan en tekst til station 2 kan se ud