Hvordan foregår samtalen?

 

Ansøgerne skal deltage i to forskellige interviews, der hver varer 15 minutter plus forberedelsestid.

Det ene interview har fokus på din personlige motivation i forhold til læreruddannelsen og lærerarbejdet. Udgangspunktet er en case med dilemmaer, som er en del af en lærers arbejde. Du skal gøre rede for casens problemstillinger og diskutere dem med en interviewer.

Her er særligt fokus på din motivation, din samarbejdsevne og  personlig integritet samt evne til at belyse en problemstilling fra flere sider.

Se her, hvordan en case til første interview kan se ud

Det andet interview, som finder sted umiddelbart efter det første, har fokus på din evne til at læse tekster, der behandler aspekter fra skolen.

Her skal du bl.a. demonstrere, at du kan finde frem til centrale pointer i en udleveret tekst. I denne del er der særligt fokus på din evne til at forstå og håndtere tekster, evne til at overskue problemstillinger og kommunikere relevant og præcist.

Se her, hvordan en tekst til det andet interview kan se ud

Hvad skal jeg medbringe til samtalen?
Det er vigtigt, at du medbringer billedlegitimation til samtalen. Det skal du bruge til at blive registreret inden samtalen.

Derudover er det en god ide at have skriveredskaber og en blok med til forberedelsen. Det er tilladt at medbringe ordbøger. Øvrige hjælpemidler er ikke tilladte.

Hvornår skal jeg møde til samtalen?
Vær opmærksom på, at du skal møde senest et kvarter før den tid, du har booket til samtalen, så der er tid til at blive registreret og finde dit lokale.

Du skal regne med, at det hele typisk vil kunne tage cirka to til tre timer, fra du møder op, til du er færdig. Så du skal afsætte god tid til forløbet.

Læs her, hvordan du booker en tid til samtale