Hvordan foregår samtalen?

I foråret 2021 foregår alle samtaler online

Ansøgerne skal deltage i et onlineinterview af max. 30 min, der forløber sådan her:

  1. Først skal du vise billeddokumentation, så det sikres, at der er tale om den rette person. Dernæst begynder samtalen.
  2. Første del af samtalen omhandler fokus 1. Dvs., samtalen tager udgangspunkt i den læste case. (Fokus 1: motivation og studieegnethed)
  3. Anden del af samtalen omhandler fokus 2. Dvs. samtalen tager udgangspunkt i den læste lærerfaglige tekst. (Fokus 2 – Faglig læsning og studieegnethed).

Se mere om samtalens indhold

Ansøger skal ikke have feedback på samtalen, men vil få elektronisk besked om den endelige score inden for 24 timer.

Første del af interviewet har fokus på din personlige motivation i forhold til læreruddannelsen og lærerarbejdet. Udgangspunktet er en case med dilemmaer, som er en del af en lærers arbejde. Du skal gøre rede for casens problemstillinger og diskutere dem med en interviewer.

Her er særligt fokus på din motivation, din samarbejdsevne og personlig integritet samt evne til at belyse en problemstilling fra flere sider.

Se her, hvordan en case til første del af interviewet kan se ud

Anden del af interviewet, som finder sted umiddelbart efter det første, har fokus på din evne til at læse tekster, der behandler aspekter fra skolen.

Her skal du bl.a. demonstrere, at du kan finde frem til centrale pointer i en udleveret tekst. I denne del er der særligt fokus på din evne til at forstå og håndtere tekster, evne til at overskue problemstillinger og kommunikere relevant og præcist.

Se her, hvordan en tekst til anden del af interviewet kan se ud