Hvordan bedømmes ansøgerne?

 

Hvad bliver jeg målt på i optagelsessamtalen?
Du bliver vurderet på seks forskellige parametre til optagelsessamtalen:

  • Motivation
  • Kognitiv formåen
  • Samarbejdsevne og personlig integritet
  • Kommunikationsevne
  • Etisk formåen
  • Faglig tekstforståelse og teksthåndtering

Hvordan bliver jeg vurderet til optagelsessamtalen?
Du bliver bedømt med en samlet score, som giver et billede af din evne til at håndtere og gennemføre studiet. Du kan få mellem 6 og 42 point i alt.

Tæller mit eksamensgennemsnit også med?
Ja. I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalerne gives karaktergennemsnittet fra ansøgerens adgangsgivende uddannelse (inkl. bonus for tidlig start og højniveaufag) en pointværdi, som lægges til scoren fra interviewene.

Denne pointværdi beregnes som den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter).

For ansøgere uden adgangsgivende uddannelse, men med en positiv individuel kompetencevurdering, gives der 3 point, som svarer til et eksamensgennemsnit på 2,0 ganget med 1,5.

Minimumscoren for tilstrækkelig egnethed til optagelse på læreruddannelsen er fastsat til en score på 30.

Er det nemmere at slippe igennem optagelsessamtalen nogle steder i landet?
Nej. Der bruges et fælles system med fælles regler og krav over hele landet.

Når optagelsessamtalerne er gennemført, placeres alle resultaterne i en fælles database, og studiepladserne bliver fordelt ud fra ansøgernes point og deres prioriteringer af uddannelsessteder.

Har du mere end et læreruddannelsessted på din prioriteringsliste, vil de opnåede point blive anvendt alle steder.

Kan man klage man over en afgørelse?
Der kan indgives klage i forhold til eventuelle processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsessamtalerne. Klagen sendes til den professionshøjskole, der har været ansvarlig for afholdelsen af den konkrete optagelsessamtale.

Der kan ikke indgives klage i forhold til bedømmelsen af ansøgers præstation i optagelsessamtalerne.

Hvordan forbereder jeg mig som ansøger bedst på optagelsessamtalen?
Først og fremmest skal du gøre op med dig selv, hvorfor du gerne vil være lærer. Hvad er det ved professionen, som tiltaler dig? Hvordan vil du gerne være som lærer? Hvilke udfordringer er du parat til at tage på dig?

Du bliver vurderet på de seks parametre, og det er også klogt at have dem for øje, når du forbereder dig til optagelsessamtalen.