Udlandsophold og praktik

Praktik
Der er fire praktikker på uddannelsen. Én på hvert studieår. Første år kan praktikken tilrettelægges med én dag om ugen på praktikskolen. I praktikperioderne får du bl.a. mulighed for at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb.

Praktikperioderne er integreret i undervisningsfagene, så du gradvist stifter bekendtskab med didaktik, klasseledelse og samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre mv.

Der er mødepligt til praktikken.

Eksamen
Du afslutter uddannelsen med en professionsprøve og en lærerfaglig bacheloreksamen.

Kan jeg tage studieophold i udlandet?
Ja, det kan du. Hvis du eksempelvis gerne vil undervise i engelsk, så er det oplagt at vælge et modul på et uddannelsessted i et engelsktalende land. Du kan endvidere komme i praktik i udlandet.