Færdig til sommer

 

Hvad skal 3.g’ere og HF´ere, der bliver færdige til sommer, gøre?
Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts. Derfor skal du, hvis du bliver færdig til sommer, og du har under 7,0 i gennemsnit (inklusiv evt. bonus for tidlig studiestart og flere fag på A-niveau), eller hvis du endnu ikke kender dit gennemsnit, søge via kvote 2. Har du minimum 7 i gennemsnit (inklusiv evt. bonus for tidlig studiestart og flere fag på A-niveau) skal du søge om optagelse via kvote 1. Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli.

Se mere om bonus for tidlig studiestart på ug.dk

Skal jeg sende en motiveret ansøgning, hvis jeg skal optages via kvote 2 og skal til samtale?
Nej. Tidligere skulle man sende en motiveret ansøgning og udfylde et omfattende skema med uddannelse, erhvervserfaring etc. for at søge om optagelse på læreruddannelsen via kvote 2. Sådan er det ikke længere.

Nu skal du søge om optagelse på læreruddannelsen via optagelse.dk, og hvis du har under 7 i gennemsnit, eller hvis dit snit endnu ikke ligger fast, får du automatisk en mail, hvorigennem du kan booke en optagelsessamtale.