Uddannelsens indhold

 

Hvilke muligheder får man med læreruddannelsen?
Læreruddannelsen er modulopbygget, og det giver dig mere frihed som studerende. Du kan vælge mellem flere moduler – også uden for dit primære uddannelsessted. Du kan tage moduler på andre professionshøjskoler og universitet, så du kan sammensætte den læreruddannelse, du drømmer om. Samtidig får du også mulighed for at bestemme omfanget af fagene, for eksempel om du vil have 30 eller 40 ECTS-point i et givent undervisningsfag.

Kan man få hjælp til at vælge de bedste moduler?
Uddannelsen består af en række basismoduler inden for fagene, som alle skal læse. Her møder du fagenes basis. Men herudover har du mulighed for at vælge mellem en lang række specialiseringsmoduler, der giver dig mulighed for enten at fordybe dig yderligere i fag eller for at arbejde med tværfaglige problemstillinger.
Læreruddannelsesstederne vil tilrettelægge vejledning, så du kan vælge en lærerprofil, der passer til dine drømme.

Skal man også afslutte uddannelsen med et bachelorprojekt fremover?
Ja, bachelorprojektet er en vigtig del af uddannelsen, og det er en forudsætning for at blive professionsbachelor – og dermed få adgang til at læse videre. Fremover skal de studerende skrive bacheloropgaver med afsæt i konkrete forskningsprojekter og/eller en konkret empirisk problemstilling indhentet fra folkeskolens praksis.

Generelt bliver undervisningen på læreruddannelsen i langt højere grad systematisk baseret på praksisrelevant og forsknings- og evidensbaseret viden. Derfor arbejdes der eksempelvis på at tiltrække flere ph.d.-uddannede undervisere.