Uddannelsens indhold

Læreruddannelsen varer fire år og kombinerer både faglige og pædagogiske vidensområder.

Uddannelsen består af fire elementer: undervisningsfag (de fag, du skal undervise i), grundfagligheden, fire praktikperioder samt en afsluttende lærerfaglig bacheloreksamen.

Undervisningsfag

Undervisningsfag er fag, der svarer til fagene i folkeskolen. Der er desuden mulighed for at vælge Dansk som andetsprog eller Specialpædagogik. Du skal vælge de fag, du ønsker at undervise eller specialisere dig i. Det giver dig mulighed for at tone din uddannelse i retning af dine egne interesser.

Du opnår undervisningskompetence i tre undervisningsfag. Et stort fag (dansk, matematik eller evt. engelsk), som ligger først i uddannelsen, og to mindre fag som du vælger senere.

Grundfagligheden

Fagene under grundfagligheden handler om udviklingen af dine almene kompetencer til at tage vare på elevens læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Der er fire obligatoriske fag samt 1-2 valgfag under grundfagligheden:

  • Pædagogik og almen didaktik
  • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik
  • Livsoplysning: Kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet
  • Dansk som andetsprog
  • 1-2 Valgfag

Særlige profiler og linjer

Nogle uddannelsessteder har særlige profiler og linjer. Det kan fx være en naturvidenskabelig specialisering, en sciencelinje eller en særlig traineelæreruddannelse, hvor den studerende er ansat på en folkeskole sideløbende med uddannelsen.Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Uddannelsen giver dig titlen Professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Den engelske titel er Bachelor (BA) of Education.