En læreruddannelse – med mange profiler

 

Er uddannelsen den samme alle steder?
Der findes én læreruddannelse i Danmark, men den nye læreruddannelse giver uddannelsesstederne mulighed for at udbyde særlige profiler, fx en indskolings-, idræts- eller musikprofil eller særlige toninger, fx specialundervisning. Kompetencemålene er dog de samme over hele landet, og uddannelsen har samme gyldighed, uanset hvor du er uddannet.

Hvordan er studiemiljøet på uddannelsen?
Læreruddannelsen er kendt for at have et godt og aktivt studiemiljø. Den nye læreruddannelse ændrer ikke på dette forhold. Med indførelse af optagelsessamtaler bliver det muligt at udvælge ansøgere, som er klar til at gå i gang med en videregående uddannelse, og som er motiverede for at uddanne sig til lærer. Forhåbentlig kommer det til at gavne studiegruppearbejdet og det sociale liv.

Bliver det nemmere at få arbejde som lærer med uddannelsen?
Jobmulighederne afhænger af mange faktorer, som læreruddannesen ikke har indflydelse på. Men den nye læreruddannelse giver kompetence til at undervise i typisk 3 fag. Tidligere var der en del studerende, som kom ud med 2 fag, det giver større mulighed for at matche fagefterspørgslen fra skolerne, så på den måde kan den nye læreruddannelse være en fordel for dig i forhold til at finde et godt job efterfølgende.